Dla nas najważniejsza jest jakość. 

Wybrane konferencje naukowe:

 1. Konferencja: „Zamówienia publiczne w Polsce i Unii Europejskiej”, Instytut Zamówień Publicznych (współorganizator), Kraków dnia 22.06.2004 r.,

 2. Seminarium: "Zastosowanie narzędzi elektronicznych w środowisku zamówień publicznych  jako środek przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce -  stan obecny i propozycje na przyszłość", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, dnia 13.10.2005 r.

 3. Seminarium: "Internet jako środek walki z korupcją usługi publiczne on-line", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa dnia 22.02.2006 r.

 4. Konferencja: "Zamówienia publiczne w teleinformatyce po nowelizacji ustawy", Business Centre Club, Warszawa 28.06.2006 r.

 5. Seminarium: "Zapobieganie zjawisku korupcji w zamówieniach publicznych w Polsce”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa dnia 23.11.2006 r. (moderator seminarium),

 6. Konferencja: „Regiony Przyszłości - wykorzystanie funduszy strukturalnych dla rozwoju w Polsce", Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych, Warszawa dnia 26.06.2007 r.,

 7. Konferencja: „Zamawiaj z głową. Nowe podejście do zamówień publicznych.”, Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 21.11.2007 r.

 8. Konferencja: „Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych”, Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Urząd Zamówień Publicznych, Instytut Zamówień Publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Kraków 11-12.12.2008 r.

 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej, czerwiec 2010.

 10. IV Konferencja Naukowa ,,Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne”, czerwiec 2011.

 11. VI Konferencja Naukowa ,,Kontrola zamówień publicznych”; Wrocław 17-18 czerwca 2013.

 12. Konferencja: „Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki”, Wydawnictwo C.H. Beck oraz  Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Warszawa 17.03.2014 r.

Copyright Instytut Zamówień Publicznych