Dla nas najważniejsza jest jakość. 

Doradztwo prawne:

  • Świadczymy usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa cywilnego oraz legislacji.
  • Doradzamy w przygotowaniu procedur przetargowych oraz w ich przeprowadzaniu.
  • Dokonujemy oceny zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych wzorcowych dokumentów przetargowych, w tym regulaminów udzielania zamówień publicznych.
  • Przeprowadzamy kontrole udzielania zamówień publicznych.
Zastępstwo procesowe:

  • Reprezentujemy Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami oraz organami administracji publicznej.
Kwartalnik PZP:

  • "Kwartalnik Prawo Zamówień Publicznych" został założony przez Instytut Zamówień Publicznych w 2004 r. W latach 2004-2007 Kwartalnik PZP był wydawany przez Instytut Zamówień Publicznych
  •  Od 2008 r. Kwartalnik PZP jest wydawany przez Wydawnictwo C.H. Beck we współpracy z Instytutem Zamówień Publicznych. 
  • Kwartalnik PZP jest czasopismem naukowym - został umieszczony w części B wykazu czasopism naukowych pod poz. 764. Za publikację w Kwartalniku PZP przyznawane są 2 punkty. 
  • Redaktorem Naczelnym Kwartalnika PZP jest Prof. Ryszard Szostak.
Copyright Instytut Zamówień Publicznych