IZP INSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Doradzamy w procedurach przetargowych. Reprezentujemy przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Adres do doręczeń

IZP INSTYTUT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ul. Króla Jana Sobieskiego 48

96-330 Puszcza Mariańska